Редакция
Карта сайта
News Letter
Биоэтика
Библиотека
Российский комитет по биоэтике
Центры биоэтики
Personalia
Образование
Хроника
Дискуссии
Ссылки
БИОЭТИЧЕСКИЙ ФОРУМ ЮНЕСКО
 
Русский | English
 
 

Хроника

Новости ассоциации | Новости биоэтики | Анонсы событий

Резолюция VII национального конгресса по биоэтике

•    Проект

•    РЕЗОЛЮЦІЯ
•    VII НАЦІОНАЛЬНОГО КОНГРЕСУ З БІОЕТИКИ

•    30 вересня – 2 жовтня 2019 року в м. Києві відбувся VIІ Національний конгрес з біоетики з міжнародною участю, на якому обговорювалися етичні проблеми біомедичних досліджень та медичної практики, питання біоетичної освіти і виховання, екологічної етики та захисту тварин, соціально-економічні та етичні аспекти новітніх біомедичних технологій а також філософські узагальнення сучасних проблем біоетики і їх вплив на суспільство.
•    У Конгресі взяли участь біля 200 учасників, серед яких вчені і фахівці з України, країн СНД, Західної Європи та Сполучених Штатів Америки.
•    Заслухавши та обговоривши доповіді з найбільш актуальних етичних проблем сучасності, учасники прийняли наступне рішення:

•    Просити Верховну Раду України:
•    прискорити ратифікацію Конвенції про права людини і біомедицину (Рада Європи 1997), а також внести відповідні зміни до основ законодавства України про охорону здоров'я;
•    законодавчо визначити державну політику у сфері охорони здоров’я, модель, основні напрями та шляхи розвитку системи охорони здоров’я, механізми їх реалізації тощо;
•    удосконалити законодавче визначення прав, обов’язків і відповідальності пацієнтів та медичних і фармацевтичних працівників;
•    внести до законодавчих актів України зміни, спрямовані на обмеження у засобах масової інформації реклами лікарських препаратів та виробів медичного призначення;
•    у зв‘язку з підписанням Україною Європейської конвенції про захист домашніх тварин прийняти відповідні закони для вирішення проблеми безпритульних тварин.

•    Рекомендувати:

•    Міністерству охорони здоров’я України:
•    ініціювати здійснення на національному рівні координації та суспільного контролю за дотриманням принципів і норм біомедичної етики при проведенні біомедичних досліджень, лікувально-профілактичної і освітньо-просвітницької діяльності;
•    для забезпечення належної етичної експертизи матеріалів клінічних випробувань лікарських засобів удосконалити нормативну базу щодо проведення клінічних досліджень;
•    розробити та подати до Верховної Ради України проект закону щодо репродуктивного здоров‘я людини та репродуктивних технологій, враховуючи етичні та юридичні аспекти їх застосування.
•    з метою покращення якості життя пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю передбачити введення в діалізних центрах посади психолога та облаштувати маніпуляційні кабінети лікарень обладнанням для проведення процедури перитоніального діалізу.
•    з метою інституалізації мережі етичних комітетів та комісій при лікувально-профілактичних закладах удосконалити нормативно-правове регулювання їх діяльності;
•    з метою належної підготовки фахівців у галузі біоетики у вищих навчальних закладах виділити в нормативній дисципліні «Безпека життєдіяльності: основи біоетики та біобезпеки» біоетику як самостійну дисципліну та удосконалити робочі програми її викладання, зокрема стосовно етичних аспектів новітніх інноваційних наук та технологій - NESTs (new and emerging sciences and technologies).

•    Міністерству освіти і науки України:
•    з метою  гуманізації  освіти  і  біомедичних  досліджень  максимально скоротити використання тварин в учбовому процесі та в науковому експерименті шляхом впровадження альтернативних методів їх застосування;
•    запровадити створення розплідників та центрів сертифікації лабораторних тварин, які використовуються в наукових цілях, з урахуванням правил належної лабораторної практики (GLP).

•    Президіям НАН і НАМН України:
•    обґрунтувати та подати на розгляд Офісу Президента України пропозиції щодо поліпшення демографічного стану в Україні.

•    Комітетам з питань біоетики НАН та НАМН України:
•    посилити співпрацю з Державним експертним центром та Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України з питань створення, регулювання і координації діяльності локальних етичних комітетів, проведення біоетичного навчання (тренінгів) членів етичних комітетів і молодих учених;
•    сприяти підвищенню рівня інформованості суспільства з етичних проблем біомедицини, охорони здоров'я, захисту навколишнього середовища та пропаганди здорового способу життя;
•    з метою організації громадського обговорення важливих соціальних, медико-біологічних та екологічних проблем, які потребують застосування біоетичних принципів і норм, проводити відповідні конференції та семінари з широким залученням представників засобів масової інформації.

•    Локальним етичним комітетам при клініках, лікарнях, медичних учбових та науково-дослідних закладах:
•    посилити контроль за дотриманням етичних принципів на етапі виконання клінічних та наукових біомедичних досліджень;
•    сприяти біоетичній підготовці фахівців, що проводять експертизу біомедичних досліджень.

•    Засобам масової інформації:
•    висвітлювати проблеми етики науки і біоетики, популяризувати досягнення сучасної науки і медицини, при цьому утримуватися від сенсаційних публікацій, особливо про методи лікування, без попередніх висновків НАН, НАМН та МОЗ України.

Вернуться к списку

Хроника

24 марта 2024 года скончался хирург-трансплантолог, главный научный сотрудник Института философии РАН, профессор Олег Николаевич Резник
24.03.2024
24 марта 2024 года скончался ведущий хирург-трансплантолог Санкт-Петербурга, руководитель Центра органного и тканевого донорства НИИ им. И.И. Джанелидзе, главный научный сотрудник Института философии РАН, профессор Олег Николаевич Резник.
подробнее

Передача "Что делать?". Тема: "Человек или "цифра"? Симбиоз или конфликт?"
12.03.2019
Участвуют: Владимир Миронов, декан факультета философии МГУ им. М.В. Ломоносова; Вадим Васильев, профессор философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; Александр Антоновский, эксперт-аналитик философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; Павел Тищенко, главный научный сотрудник сектора гуманитарных экспертиз и биоэтики Института философии РАН; Константин Анохин, главный научный сотрудник отдела нейронаук НИЦ "Курчатовский институт", директор Центра нейронаук и когнитивных наук МГУ им. М.В. Ломоносова.
подробнее

XVIII Фроловские чтения: «Мифология века НТР»
20 ноября 2018 г.
20 ноября 2018 года в 11.00 в Красном зале Института философии РАН состоятся XVIII Фроловские чтения. Тема конференции: «Мифология века НТР».
подробнее

Общероссийская конференция «Философско-религиозные проблемы биотехнологического улучшения человека»
5 декабря 2018 года, Санкт-Петербург
Целью конференции является формирование коммуникативной площадки, диалога представителей научной, медицинской, философской и религиозной мысли. Конференция позволит уточнить позицию разных научных институций по самым актуальным вопросам возможного вмешательства в природу человека, поможет сформировать понятийный и методологический аппарат для междисциплинарной дискуссии в данной области.
подробнее

Дилеммы нейроэтики
20.06.2018
Павел Тищенко, Григорий Юдин и ведущий программы “Археология. Будущего” на “Радио Свобода” Сергей Медведев беседуют о нейроэтике.
подробнее

Редакция
Карта сайта
News Letter
Сайт разработан при финансовой поддержке Бюро ЮНЕСКО в Москве
Сведения и материалы, изложенные на страницах данного сайта, не обязательно отражают точку зрения ЮНЕСКО.
За представленную информацию несут ответственность авторы
Copyright © 2005 "Биоэтический Форум"
All content is copyright